سرآغاز

 

این سایت صفحه‌ی شخصی ابونصر قدیمی شاعر کتاب

هندسه‌ی مطرود20ق. است

مخاطبین این سایت کسانی هستند که در خود کششی به علوم غریبه و گذشته فاخر و مدرنیته در باستان حس می‌کنند و به نوعی از عالم و علوم تکراری خسته ‌اند .

افراد دیگر بهره‌ای ازین اوراق نخواهد برد .

tarot illustration 05
tarot illustration 14

محتویات جام

tarot illustration 05

سرآغاز

 

این سایت صفحه‌ی شخصی ابونصر قدیمی شاعر کتاب

هندسه‌ی مطرود20ق. است

مخاطبین این سایت کسانی هستند که در خود کششی به علوم غریبه و گذشته فاخر و مدرنیته در باستان حس می‌کنند و به نوعی از عالم و علوم تکراری خسته ‌اند .

افراد دیگر بهره‌ای ازین اوراق نخواهد برد .

محتویات جام

tarot illustration 14