Richard Wagner

زیباترین زن‌های جهان 10 زن برتر زیبای جهان

    دیدن زیباترین زن‌های جهان، همواره یکی از مهم‌ترین علایق بشر بوده و شاعران باستان در وصف این‌زن‌ها شعر می‌سرودند، مردان قدرتمند سعی در تصاحب آن‌ها داشتند، زمانی که بشر نخستین در غارها زندگی می‌کرد مردان قدرتمند از نظر فزیکی زیباترین زن‌های جهان را تصاحب می‌کردند و هنگام اشاعه‌ی شهرنشینی، پادشاهان و افراد ثروتمند این زنان را تصاحب می‌کرده‌اند و امروزه غول‌های رسانه‌ای با استفاده از زیباترین زن‌های جهان به فروش فیلم‌های خود کمک می‌کنند و پزشکان و فروشندگان با جذب آنان، درآمد خویش را افزایش می‌دهند .     میل به دیدن زیباترین زن‌های جهان، حتی در زن‌ها نیز شایع است و گویا در غریزه‌ی آدمی نهاده شده، و بر خلاف تصورها تنها از جهت موضوعات و نیازهای جنسی نیست، بلکه خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، و چون از روخ خدا در کالبد آدمی دمیده شده، میل به زیبایی در او سرشته شده. به طور کلی بشر موجودی کمالگر و زیبارست و بی‌نهایت‌طلب است . حال برای آدمی همواره جذاب بوده که بداند زیباترین زن‌های جهان چه کسانی هستند در چه کشورهیی زندگی می‌کنند و چگونه‌اند  که به تعبیر شاعران کهن، بحر یک‌بار دیدن، جان فدا کنند، بارها در گوگل سرچ کردیم زیباترین زن جهان، و وقتی با نتیجه مواجه شدیم، در کمال تعجب گفتیم که حتی در کوچه و آشناهای خود دست‌کم چند مورد بهترین ازین مورد وجود دارد، با خود می‌گوییم آیا درین فستیوال‌ها و مسابقات زن‌های شایسته...

Allegro vivace (B-flat major, trio in G major)

Andante (G minor, ending in G major)

Andante con moto – Allegro vivace – Allegro maestoso (G major – D major)